top of page

KL- MAHKOTA 吉隆玻 皇冠城
 

Malaysia Girl Escort Serivece | KL Girl Escort Service | KL Mahkota Girl Incall OutCall | 吉隆玻约美女上门按摩服务 | 吉隆玻美女服务 | 吉隆玻小姐下水场 | 吉隆玻美女做爱约炮 | 本地妹泰国妹越南妹印尼妹打炮服务 | 吉隆玻美女外卖上门服务 | Local Thai Viet Indon Girl Escort | Incall Outcall Service.

吉隆玻 全套下水服务 堂食 / 外卖 / 散炮 / 包夜 / 包天 / KTV 陪摇

QR-VipRoom178.jpg

Claire

Claire.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Butterfly

Butterfly.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Alis

Alis.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Lindy

Lindy.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Pitta

Pitta.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Sasa

Sasa.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Gaby

Gaby.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : INDONESIA

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Dana

Dana.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Ticky

Ticky.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB

Yuki

Yuki.jpg

 Available For Outcall 

NATIONALITY : THAILAND

NORMAL PACKAGE : 
RM 270/ 1 JOB / 45 MIN
RM 300
/ 2 JOB / 1 HOUR
RM 540/ 2 JOB / 2 HOUR
RM 600/ 2 JOB / 3 HOUR


OVER NIGHT PACKAGE :
RM 980 / 3 JOB / 10 HOUR

RM 125
0 / 4 JOB / 12 HOUR

PACKAGE INCLUDED ROOM
CASH BY HAND


SERVICE : 
SHOWER
B2B MASSAGE
BLOW JOB
FCK JOB
bottom of page